Φτιάξτε έναν Latte

Η ανθοφορία του δέντρου του καφέ ποικίλει ανάλογα τη χώρα παραγωγής και το μικροκλίμα. Μετά από 8-9 μήνες με την ανθοφορία ξεκινά η συλλογή των καρπών από το δέντρο.

Συλλέγονται μόνο οι ώριμοι καρποί, τα λεγόμενα cherries (κεράσια), οι καρποί δηλαδή που έχουν βαθύ κόκκινο χρώμα ή έντονο κίτρινο (ανάλογα την ποικιλία του καφέ. Οι καρποί αυτοί δεν έχουν ασθένειες και δεν έχει επηρεαστεί η ποιότητα τους από επιβλαβείς οργανισμούς.

Εξάλλου, αυτοί και μόνο οι καρποί χαρακτηρίζονται για την ανώτερη ποιότητα τους.

 

επιστροφή στην κορυφή

Login or Register

Facebook user?

You can use your Facebook account to sign into our site.

fb iconLog in with Facebook

LOG IN